Historie


De geschiedenis van de Koninklijk Erkende Harmonie Oude Post ‘s-Hertogenbosch is voor een groot gedeelte gebaseerd op herinneringen van leden en oud-leden. Dit omdat het archief van voor 1940 verloren is gegaan tijdens de Tweede Wereldoorlog.

De oprichting van de harmonie…
De harmonie is op 27 april 1923 opgericht als personeelsvereniging van de PTT, in het toenmalige café ¨Plaats Royal¨, gelegen achter het stadhuis. Ten tijde van de oprichting telde de harmonie ongeveer 30 leden, en de eerste naam van de harmonie was Post Harmonie. De oprichters waren zeer optimistisch over de toekomst, want ze schaften voor ongeveer zestig personen instrumenten aan ! In het begin waren er maar zeven leden, die in instrument konden bespelen. Ongeveer 80% van de leden had nog nooit een instrument bespeeld, er werd dan ook begonnen met theorielessen tot het instrumentarium arriveerde. Al snel telde de harmonie ongeveer 60 leden en waren er nog eens 30 in opleiding.

Optredens door de jaren heen…
In het najaar van 1923 maakte de Harmonie haar eerste muzikale wandeling door ‘s-Hertogenbosch, maar dat verliep niet zo goed. Het voorste gedeelte speelde met tamboers en hoornblazers de “Recrutenmars” en het andere gedeelte speelde de mars “Petit Henri” ! Een jaar later werden de eerste successen gemaakt. In juni 1924 won de harmonie de eerste prijs op het muziekconcours van Loon op Zand voor het onderdeel Marsen en op het concertconcours behaalde de harmonie de vierde prijs. Met Pinksteren 1938 werd in verband met het 15 jarig bestaan, het eerste grote festival voor PTT Harmonieën in ‘s-Hertogenbosch gehouden. Vele festivals zouden hierna nog volgen. In 1951 is de harmonie voor het eerst te zien op het podium en kwamen meteen binnen in de Eerste afdeling. Twee jaar later stapt de Harmonie de afdeling uitmuntendheid binnen. Maar dan worden er aan drie opeenvolgende concoursen niet meegedaan, waardoor ze in 1961 wanneer ze weer delen nemen aan een concours, dit doen in een klasse lager. Weer volgen er, helaas, 3 opeenvolgende concoursen waaraan de harmonie niet deelneemt, hierdoor is opnieuw een automatische degradatie het gevolg. In 1968 wordt de harmonie Koninklijk Erkend en in 1969 promoveert de harmonie met lof naar de eerste afdeling. In 1971 stapt de harmonie met één been de afdeling uitmuntendheid binnen. Op het concours, dat wordt georganiseerd voor het gouden jubileum van de harmonie, promoveren ze dan ook naar de afdeling uitmuntendheid.

Viering 40-jarig dienstjubileum en afscheid van PTT directeur H.L. Obenhuysen. De jubilaris temidden van de PTT harmonie aan de achterzijde van het stationspostkantoor. Datering: 22 maart 1942 Fotograaf: Fotopersbureau Het Zuiden

Viering 40-jarig dienstjubileum en afscheid van PTT directeur H.L. Obenhuysen. De jubilaris te midden van de PTT harmonie aan de achterzijde van het stationspostkantoor. Datering: 22 maart 1942Fotograaf: Fotopersbureau Het Zuiden 
 

In de loop der jaren heeft de harmonie vele muzikale activiteiten gekend. In de beginjaren `70 was er het “Vier-Korpsen”-optreden van de 4 Brabantse harmonieën: ‘s-Hertogenbosch, Eindhoven, Breda en Tilburg. Om de 2 jaar organiseerde een van deze 4 korpsen dit evenement. In die tijd is ook door het NV PTT het landelijke PTT-muziekconcours in het leven geroepen, waaraan alle PTT-korpsen uit het hele land deelnamen. Ook dit muziekconcours vond om de 2 jaar plaats, telkens in een andere stad. Vanaf 1 juni 2006 is het concours overgegaan in een Muziekfestival.

In 1990,1992 en in 1994 organiseerde onze Harmonie, in het Theater aan de Parade de bekende uitvoeringen van: PTT pakt uit ! Deze uitvoeringen trokken volle zalen en boden een gevarieerd programma met Muziek, zang en dans ! In 1993, op 4 en 5 juni om precies te zijn, vond er in ‘s-Hertogenbosch een concours plaats, georganiseerd door onze vereniging. Dit concours bestond uit een tamboer- en muziekconcours. Het tamboerconcours vond plaats op de Parade waaraan 11 verenigingen deelnamen in verschillende divisies, waaronder natuurlijk ook onze eigen drumband, deze in de 1e divisie A. Het harmonieorkest nam deel aan het muziekconcours in de Ere afdeling.

Op 7 juni 1998 werd er een groot Jubileumconcert gegeven vanwege het 75 jarige bestaan van de harmonie. Het optreden vond plaats in de grote zaal van het Theater aan de Parade te ‘s-Hertogenbosch. In 2003 bestond de harmonie 80 jaar en vanwege dit 80 jarige bestaan werd besloten om een Promconcert te geven. Het repertoire voor deze avond bestond uit zowel licht klassieke muziek als ook melodieën die bekend werden in de afgelopen decennia.

Als harmonie hebben wij ook een drietal keren deelgenomen aan de Streetparade van de “Netherlands Military Taptoo”. In 2005 te `s-Hertogenbosch en in 2006 en 2007 in Rotterdam. Al vele jaren lopen wij mee met de intocht van de avondvierdaagse in ‘s-Hertogenbosch. Sinds 2009 doet de harmonie dit ook in Engelen en maakt de harmonie met Koninginnedag daar een muzikale rondwandeling. Ook houden wij al jaren de traditie van een kerstconcert in ere !

Naamswijzigingen…

Op de Algemene ledenvergadering van 28 maart 2004 heeft er een naamswijziging plaatsgevonden, en zal de Koninklijk Erkende PTT Harmonie ‘s-Hertogenbosch voortaan als de Koninklijk Erkende TPG Harmonie ‘s-Hertogenbosch verder gaan.
Door een naamsverandering ( ongeveer 2 jaar later ), heette de harmonie vanaf 1 juni 2006, officieel: de Koninklijk Erkende TNT Harmonie ‘s-Hertogenbosch.
Tijdens de algemene ledenvergadering, die plaats vond op 21 juni 2010, is de naam gewijzigd in de Koninklijk Erkende Harmonie Oude Post ‘s-Hertogenbosch, dit in verband met het loskoppelen van de personeelsvereniging van het bedrijf TNT. Deze loskoppeling heeft plaatsgevonden op 22 september 2010, middels het officieel wijzigen van de statuten van de harmonie.

De Koninklijk Erkende Harmonie Oude Post ‘s-Hertogenbosch bestaat uit twee onderdelen: het harmonieorkest en de drumband, met in totaal ongeveer 60 leden. Het harmonieorkest staat onder leiding van dirigent Hugo Verweij en de drumband staat onder leiding van instructeur Bert Kluytmans.