HOP op Pad


Op zaterdag 8 juli hebben wij ons seizoensafsluiting gehad door een concert gegeven op het kerkpleintje te ‘s-Hertogenbosch. We hebben daar samen opgetreden met een groepje kinderen van Kindcentrum Aan de Oosterplas die hebben deelgenomen aan Meer muziek in de Klas.

Tijdens dit concert zijn ook de allereerste kaart voor ons Raise a Glass concert op zaterdag 21 oktober uitgereikt aan niemand minder dan Burgemeester Jack Mikkers.