Volkskerstzang


Na een lange periode waarin het uitvoeren van activiteiten onmogelijk was, heeft het bestuur van de “Stichting Volkskerstzang ’s-Hertogenbosch” dit jaar, zoals gebruikelijk met medewerking van het evenementenbureau van het Provinciehuis, weer een Volkskerstzang mogen organiseren. Deze zal plaatsvinden op zondag 11 december 2022 in het Provinciehuis, “Huis van Brabant”, te ’s-Hertogenbosch.

Aan deze 32ste Volkskerstzang werken mee: het Koninklijk Mannenkoor La Bonne Espérance uit Eindhoven o.l.v. Math Dirks en de Koninklijk Erkende Harmonie Oude Post uit ‘s-Hertogenbosch o.l.v. Hugo Verweij. Ook wordt weer muzikale medewerking verleend door de Stadspijpers o.l.v. Willem Gerritsen.
Het Kerstevangelie zal worden voorgelezen door de Commissaris van de Koning in Noord-Brabant, tevens beschermvrouwe van dit traditionele evenement, mevrouw Mr. I.R. Adema.
De aanvangstijd is 14:30 uur. De zaal zal om 13:30 uur worden geopend. Vanaf 13:45 uur worden de gasten muzikaal verwelkomd met een sfeervol voorprogramma uitgevoerd door de Harmonie en de Stadspijpers.
Einde samenzang rond 15:45 uur.

Het goede doel waarvoor dit jaar uw aandacht gevraagd wordt is: Dream4Kids, een organisatie die unieke Droomdagen organiseert voor kinderen tussen 6 en 12 jaar met een trauma. Het thema: help mee dromen uit te laten komen”. De opbrengst van de collecte na afloop van de Volkskerstzang zal besteed worden aan de realisatie van de doelen van deze stichting, gevestigd in Perron-3 Rosmalen.